Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği

, Kyiv 21:11

Tasdik Şerhi. Apostille

22 Aralık 2003 tarihinde Ukrayna, Lahey Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi'ne taraf olmuştur.

Ukrayna Bakanlar Kurulu kararı gereğince Ukrayna’da “Apostille” (Apostil) koyma yetkisine sahip olan kurumlar:

  • Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı: devlet organları tarafından verilen eğitim ve bilim ile ilgili tüm resmi evraklara;
  • Ukrayna Adalet Bakanlığı: adli organlar tarafından verilen tüm evraklara ve Ukrayna noterleri tarafından düzenlenen belgelere;
  • Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: diğer tüm evraklara.

Diplomatik veya Konsolosluk ajanları tarafından düzenlenen evraklar, ticari ve gümrük işlemleri ile ilgili idari evraklar Lahey Sözleşmesi’nin kapsamı dışında tutulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nde Apostil tasdik şerhi koymaya yetkili makamlar:

  • İdari belgelere: Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar;
  • Adli Belgelere: Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları.

Böylece, Türkiye'de düzenlenen bir belgenin ve Ukrayna'da geçerli olabilmesi için:
1. Söz konusu belgenin sureti Türkiye'de bir noter tarafından tasdik edilir;
2. Valilik veya kaymakamlık tarafından Apostil ile tasdik edilir;
3. Ukrayna'da bir tercüme bürosu tarafından komple olarak (Apostil kaşesiyle birlikte) Ukaraynaca'ya tercüme edilir;
4. Ukrayna'daki bir noter, söz konusu belgenin suretine iliştirilen tercümesini tasdik eder.

Türkiye'de düzenlenen bir belgenin Ukrayna'nın yurtdışındaki misyonlarına veya Ukrayna sınır ve gümrük makamlarına (Ukrayna'ya daha giriş yapmadan) resmi bir şekilde ibraz edilebilmesi için:
1. Söz konusu belgenin sureti Türkiye'de bir noter tarafından tasdik edilir;
2. Valilik veya kaymakamlık tarafından Apostil ile tasdik edilir;
3. Türkiye'de bir tercüme bürosu tarafından komple olarak (Apostil kaşesiyle birlikte) Ukraynaca'ya tercüme edilir;
4. Türkiye'deki bir noter, söz konusu belgenin suretine iliştirilen tercümesini tasdik eder.
5. Valilik veya kaymakamlık, söz konusu belgenin suretine iliştirilen tercümesini (noterin imza ve kaşesini) Apostil ile tasdik eder.