Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği

, Kyiv 21:14

Bilim ve teknoloji alanında

Bilim ve teknoloji alanındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Ukrayna ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ortaklık ilişkilerinin önemli kısmını oluşturmaktadır.

Bugüne kadar bilim ve teknoloji alanındaki ikil işbirliğini destekleyen gerekli hukuki altyapı oluşturulmuştur. Ayrıca, Ukrayna ile Türkiye Arasında Uzayın Araştırma ve Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşması 2007 yılında, Ukrayna ile Türkiye Arasındaki Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması ise 2009 yılında yürürlüğe girmiştir.

Daha önce ülkelerin kurumları arasında bir kaç anlaşma imzalanmıştır. 2003 yılında Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında Uluslararası Yüksek Teknoloji Laboratuarı Tüzüğü ve İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Söz konusu belgeler, işbirliği alanları ve mekanizmalarını somutlaştırmaktadır. Aynı yılda temel ve uygulamalı bilimler alanında ortak araştırma-geliştirme projelerinin gerçekleştirilmesine gerekli hukuki temel oluşturan Ukrayna Milli Bilimler Akademisi ile TÜBİTAK arasında İşbirliği Anlaşması ve Protokolü imzalanmıştır. 2005 yılında Ukrayna Milli Bilimler Akademisi ile Türkiye Bilimler Akademisi arasında İşbirliği Anlaşması ve Protokolü imzalanmıştır.

Bahsedilen belgelerin pratik uygulanmasını sağlamak amacıyla birçok bilimsel proje yürütülmektedir. Projelere katılanlar arasında Ukrayna Milli Bilimler Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Enstitü ile Türkiye’nin merkezi ve taşradaki üniversiteler yer almaktadır. Bilim ve teknoloji alanında Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği giderek somut ve pratik sonuçlarla neticelenmektedir.

Ortak geniş kapsamlı belgeleri hazırlamak, Ukrayna-Türk Bilimsel Teknik İşbirliği Komitesi, Uluslararası Yüksek Teknoloji Laboratuarı Koordinasyon Komitesi dâhil olmak üzere ortak bilimsel-teknolojik kuruluşların faaliyetlerini sağlamak gibi konular söz konusu faaliyetlerin öncelikleri olarak belirtilmektedir. Gündemlerinde elektronik, malzeme bilimi, nanoteknoloji ve uygulamalı enerji alanlarında ortak projelerin hayata geçirmesi konuları bulunan adı geçen komitelerin son toplantılar 2009 yılında gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Yüksek Teknoloji Laboratuarı faaliyetleri ile ilgili bilgilere www.radiophysics.org sitesinden ulaşılabilir.